Stage Starterscursus

Gedurende de stage krijg je de ondersteuning van professionele stagebegeleiders (algemeen en naar bedrijfseconomische gegevens) en doe je praktische ervaring op door mee te helpen op het stagebedrijf en het bedrijfsbeleid te observeren.

De stage vormt de basis van je stageverslag, dat een goede voorbereiding is voor de mondelinge installatieproef.

De duurtijd van de stage is wettelijk vastgelegd op 20 dagen af te werken binnen een periode van 3 maanden (of 2 periodes van 10 dagen).

Stagebedrijf:

Je mag je stagebedrijf en de sector zelf kiezen, maar dit mag niet zijn:

    • op het eigen bedrijf
    • op een bedrijf waarop je actief was als bedrijfsleider, meewerkend gezinslid, zelfstandig helper, werknemer of zaakvoerder

+ het bedrijf moet (bij voorkeur) aan bedrijfseconomische boekhouding doen en in Vlaanderen gelegen zijn.

Vrijstelling tot stage:

    • Een persoon die minstens vijf jaar werkzaam is op een landbouwbedrijf onder het statuut van meewerkende echtgenoot, zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandig helper is
    • Deze persoon bewijst zijn statuut met een verklaring van de sociale kas waarbij hij is aangesloten.
    • Een zelfstandig helper moet ook aanslagbiljetten voorleggen die aantonen dat hij voor de desbetreffende periode inkomsten uit de zelfstandige activiteit heeft aangegeven.

Opgelet! deze personen zijn wel verplicht om het mondelinge staatsexamen af te leggen