Uw voordelen

Wist je dat het PCLT het enige onafhankelijk opleidingscentrum is, dat deze starterscursus aanbiedt? Bovendien ligt het slaagpercentage van onze cursisten erg hoog, mede dankzij de persoonlijke opvolging en praktijkgarantie binnen de cursus. Als expertisecentrum willen we de landbouwsector maximaal ondersteunen, en daarom bieden we deze cursus héél goedkoop aan. Geen enkele reden meer om nog te twijfelen!

Starterscursus landbouw Type A

Starterscursus landbouw Type B


OPLEIDINGEN IN AVONDCURSUS of ALS DAGOPLEIDING / fysiek op locatie of online / tijdens de week of OP ZATERDAG

PCLT biedt de starterscursussen heel flexibel aan, om iedereen de kans te geven de opleiding te volgen.

  • U kunt deze opleidingen fysiek op locatie, of van op afstand via internet meevolgen
  • U kunt de starterscursus type A zowel overdag als 's avonds volgen
  • U kunt de starterscursus type A zowel op weekdagen als op zaterdag volgen


Recht op educatief verlof

De starterscursussen type A en type B komen in aanmerking voor educatief verlof.

Educatief verlof is een regeling waardoor de werknemers uit de privé-sector recht hebben op bezoldigde afwezigheden met het oog op hun voortdurende vorming. Er hoeft niet noodzakelijk een verband te bestaan tussen de gepresteerde arbeid en de gevolgde opleiding.
De werknemers hebben het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met het aantal uren effectieve aanwezigheid in de cursus.


Diploma bedrijfsbeheer op zak

Het installatieattest dat u behaalt na het afleggen van uw installatieproef is ook geldig als diploma basiskennis van bedrijfsbeheer.

De erkende ondernemingsloketten aanvaarden het installatieattest als bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer voor de toekenning van een ondernemingsnummer aan een handels- of ambachtsonderneming. Dit kan belangrijk zijn als u naast uw landbouwactiviteiten ook handelsactiviteiten zal uitvoeren. Een landbouwer moet zijn basiskennis van bedrijfsbeheer niet aantonen omdat een landbouwbedrijf wordt beschouwd als niet-handelsonderneming.

Online inschrijven

Schrijf je via onze website in voor één van onze cursussen :

Inschrijven voor Starterscursus landbouw Type A

Inschrijven voor Starterscursus landbouw Type B